JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 5287 ครั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio3055C/3555C
 คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร Toshiba e-studio3055C/3555C 
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ทาภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง
2. หน่วยความจามาตนรฐาน 2 GB พร้อมฮาร์ดดิส 160 GB
3. ความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHz
4. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 หน้าต่อนาที (A4 ทั้งสีและขาว-ดา)
5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
6. ตั้งจานวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999
7. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดวางสาเนาด้านข้างอีก 100 แผ่น
8. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ RADF วางต้นฉบับได้ 100 แผ่น
9. มีชุดเกลับสาเนาหน้า -หลังอัตโนมัติ (Duplex) สามารถถ่ายเอกสารหน้า-หลังได้
10. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็น
11. รองรับกระดาษสาเนาขนาดตั้งแต่ A5 – A3 และขนาดใหญ่สุด 305 x 1200 ม.ม. (Banner) ความหนา 52 – 280 แกรม
12. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 6.4 วินาที (ขาว-ดา) และ 8.1 วินาที (สี) A4
13. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม -ลดได้ครั้งละ 1%
14. ระบบปรับความเข้ม -จางอัตโนมัติ และปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ
15. มีระบบเลือกกระดาษสาเนาอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)
16. ฟังกฺ์ชั่นถ่ายข้ามหน้าเปล่า (Omit Blank Page) กรณีถ่ายเอกสารสองหน้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
17. ฟังก์ชั่นปรับลดพื้นหลังสาเนา (Background Adjustment) ช่วยให้สาเนาแลดูสะอาดง่ายต่อการอ่าน และประหยัดค่า ผงหมึก
18. ระบบลบพื้นที่บางส่วนบนสาเนาโดยไม่ต้องใช้กระดาษปิด (Trim and Mask Editing)
19. ฟังก์ชั่นพิสูจน์สาเนา (Proof copy) โดยการถ่ายสาเนาออกมาดูก่อนหนึ่งชุดเพื่อตรวจทานก่อนสั่งพิมพ์ทั้งหมด ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการกระบวนการทาเอกสาร
20. ฟังก์ชั่นถ่ายจัดเรียงชุดสาเนาอัตโนัติ (Electronic Sort)
21. ฟังก์ชั่นในการถ่ายเอกสารให้ออกมาในรูปเล่มอย่างหนังสือ (Magazine Sort)
22. ฟังก์ชั่นสาหรับถ่ายประทับลาดับเลขหน้าสาเนา วันที่ และเวลา
23. ระบบการตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 1,000 รหัส (ID CODE) และสามารถตั้งจากัดปริมาณงานถ่ายสีและขาว-ดา
ในแต่ละรหัสได้ ทาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
24. สามารถตั้งคาสั่งงานที่ใช้เป็นประจาได้ 12,060 คาสั่ง (Template)
25. สามารถกาหนดค่าเวลาในการประหยัดพลังงานได้ (Energy Saver)
26. ระบบปิดพักเครื่องชั่วคราวแบบลึก ช่วยในการประหยัดค่าพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องนานๆ (Sleep Mode)
27. สามารถตรวจสอบดูปริมาณผงหมึกสีคงเหลือในเครื่องได้ทั้ง 4 สี (Toner Remain Mode)
28. สามารถเลือกถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO
คุณสมบัติในการสแกน
1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, ทั้งสีและขาว-ดา, 300 dpi.)
2. ความละอียดในการสแกน 600 x 600 dpi.
3. ระบบ Preview Scan สามารถเรียกดูภาพบนหน้าจอเครื่องถ่ายได้ก่อนสแกนจริง
4. รูปแบบไฟล์ในการสแกน .PDF/ .TIFF/ .JPEG/ .XPS
5. รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อในระบบโครงข่ายเช่น LDAP, SMTP, Windows Domain
6. คุณสมบัติในการสแกน
 Scan to file
 Scan to Email
 Scan to e-Filing
 Scan to URL
 Scan to USB
 Scan to Server
 Preview Scan
คุณสมบัติในการพริ้นท์
1. ความเร็วในการพริ้นท์ 30 หน้าต่อนาที (A4, ทั้งสีและขาว-ดา)
2. ความละเอียดในการพริ้นท์ 600 x 1200 dpi (PostScript)
3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PLC5/PCL6, PostScript, XPS
4. รองรับการต่อเชื่อมเครือข่ายในระบบ Network : 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 High Speed, และสนับสนุนการพิมพ์ แบบไร้สาย (Wireless LAN) (อุปกรณ์เสริม)
5. รองรับภาษาที่ใช้สื่อในระบบเครือข่าย Network : TCP/IP (IPv4/V6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBIOS Over TCP/IP
6. รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows XP/Vista/Server 2003/2008/Windows 7/8, Windows 2012,
Mac OS X ver 10.2.8/10..3.9 (Mac PPD for Laser Writer), Mac OS 10.4.11/10.5.7/10..6.8 (OS 10.4 PPD),
Mac OS 10.7.4, 10.8, UNIX Filer, Solaris (SUN), HP-UX, AIX(IBM), Linux, SCO
7. สามารถสั่งพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory
8. สามารถสั่งพิมพ์งานแบบรวมหน้าเอกสารได้ 2 in 1, 4 in 1
9. สามารถกาหนดรหัสผู้ใช้งานได้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
10. รองรับการพิมพ์งานขนาดพิเศษได้ถึงขนาด 305 x 1200 ม.ม. (Banner)