JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 5310 ครั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลToshiba e-studio2050C/2550C
e-STUDIO 2550C
 
Specifications :
คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (COPY)
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ทำภาพด้วยระบบ LED
2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่นต่อนาที (A4) ทั้งสีและขาว/ดำ
3. หน่วยความจำ (RAM) 2GB, ฮาร์ดดิส 8GB (SSD) สามารถเพิ่มฮาร์ดดิสได้ถึง 160 GB
4. ระเวลาในการอุ่นเครื่อง 35 วินาที
5. ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ 1 – 999
6. ถาดบรรจุกระดาษสำเนา 2 ถาดๆละ 250 + 550 แผ่น และช่องป้อน กระดาษด้านข้างบรรจุกระดาษได้ 100 แผ่น
7. ชุดป้อนและกลับต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ 
8. ชุดกลับสำเนาอัตโนมัติสามารถกลับสำเนาหน้า-หลัง (Duplex)
9. หน้าจอสีสั่งงานแบบสัมผัสขนาดใหญ่ 9 นิ้ว และสามารถปรับมุมมองได้
10. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi, 5 bit
11. รองรับขนาดต้นฉบับเอกสารตั้งแต่ A6 – A3, วัตถุสามมิติ หนังสือ เอกสารลายเส้น ปากกา หมึกประทับ
12. รองรับกระดาษสำเนาตั้งแต่ขนาด A6 – A3 หนา 60 – 209 แกรม, กระดาษรีไซเคิล กระดาษสี แผ่นใส
13. ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก 8.2 วินาที (ขาว/ดำ) และ 10.3 วินาที (FULL COLOR) ที่ขนาด A4
14. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1%
15. ระบบปรับความเข้ม – จางอัตโนมัติ (Auto) หรือเลือกปรับเองตามต้องการได้ 11 ระดับ
16. ระบบ Electronic Sort สามารถเลือกถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาเป็นชุดๆทั้งแบบซ้อนทับ หรือแบบไขว้กัน 90 องศา
17. ระบบ Magazine Sort สามารถถ่ายจัดเรียงสำเนาให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือได้
18. สามารถสั่งพิมพ์ประทับวันที่ และเวลาลงบนสำเนาได้
19. ระบบ Background Adjustment สามารถปรับลดพื้นหลังเอกสารได้เพื่อให้ได้สำเนาที่อ่านได้ง่ายขึ้น
20. ระบบ Dual Page เลือกถ่ายแยกหน้าซ้าย - ขวาได้สำเนา 2 แผ่น หรือเลือกจะให้ได้เป็นหน้า-หลังในแผ่นเดียวได้
21. ระบบ Auto Paper Selection เลือกขนาดกระดาษสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับได้อัตโนมัติ
22. ระบบ Edge Erase ลบขอบดำสำเนาทั้งสี่ด้าน
23. ระบบ Image Shift ถ่ายเว้นเลื่อนขอบสำเนาสำหรับเข้าเล่มหรือเข้าแฟ้ม 
24. ระบบ Trim/Mask สามารถเลือกกำหนดพื้นที่ในการถ่ายเอกสารโดยเลือกว่าจะให้พื้นที่ที่กำหนดหายไปโดยพื้นที่ 
อื่นยังอยู่ หรือพื้นที่ที่กำหนดคงอยู่โดยให้พื้นที่ส่วนอื่นหายไป
25. ระบบ Omit Blank Page สามารถอ่านข้ามหน้าเอกสารที่ว่าง เพื่อประหยัดเวลาและประหยัดกระดาษสำเนาใน 
การถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง
26. มีระบบถ่ายรวมหน้าต้นฉบับเอกสาร 2 in 1, 4 in 1 หรือ 8 in 1 (Duplex) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บต้นฉบับ
27. มีระบบ X-Y Zoom เพื่อใช้ย่อหรือขยายภาพตามแนวตั้งหรือแนวนอน
28. ระบบ Outside Edge Erase สามารถเปิดฝาถ่าย พื้นที่รอบวัตถุไม่ขึ้นพื้นดำโดยไม่ต้องใช้สิ่งปิดบังวัตถุที่ถ่าย
29. ระบบ ID CODE ตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 1,000 รหัสโดยใช้เลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดปริมาณงานถ่ายของ
แต่ละรหัสในการถ่ายเอกสารทั้งสีและขาว/ดำ
30. สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานเครื่องถ่ายให้เป็น FULL COLOR, BLACK หรือ AUTO COLOR
31. ระบบ Auto Energy Saver ปิดเครื่องชั่วคราวอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานโดยสามารถตั้งได้ 1 - 60 นาที
32. ระบบ Auto Sleep Mode ระบบช่วยประหยัดพลังงานใช้ไฟเพียง 1 วัตต์
33. มีระบบตรวจสอบระดับผงหมึกคงเหลือบนหน้าจอเครื่องถ่ายฯ

คุณสมบัติในการปริ้นท์ (NETWORK PRINT)
1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสีและขาว/ดำ
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi.
3. มาตรฐานการเชื่อมต่อ (Interface) : 10/100/1000BaseT
4. ภาษาการจัดการด้านการพิมพ์ PCL6, PostScript 3 emulation, XPS
5. Network Potocol : TPC/IP (IP v4/v6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TPC/IP
6. Printing Potocol : Windows Printing, LPR/LPD, IPP, NetWare P-Server, Apple Talk PAP or EtherTalk, Port 9100, WS Print, FTP
7. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP SP3 (32 bit) / X64 (64 bit) / Vista SP2(32/64 bit) / Windows 7 (32 bit) / (64 bit) (SPI 
Recommended) / Server 2003 (32 bit) (SPI Recommended) / Server 2003 X64 (64 bit) / Server 2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) (Recommended) / Mac OS X ver 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5.7/10.6.8/10.7 / Solaris (SUN) (2.6/2.7/7.8/8/9/10) / HP-UX (ver 10.20, 11x) / AIX (IBM) (4.3.3) / Linux, SCO (UnixWare 7, OpenUnix 8)
8. สามารถพิมพ์งานออกโดยตรงจาก USB ได้ (USB direct printing)
9. ระบบ Booklet Printing เพื่อให้สำเนาที่ได้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ
10. มีระบบ Watermark Printing โดยสามารถสั่งพิมพ์ลายน้ำลงบนสำเนาได้

คุณสมบัติสแกน (NETWORK SCAN)
1. ความเร็วในการสแกน 50 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)
2. สามารถเลือกชนิดของการสแกนภาพได้เช่น Auto Colour, Colour, Grayscale, B&W
3. สามารถเลือกความละเอียดในการสแกนคือ 100/150/200/300/400/600 dpi
4. สามารถสแกนต้นฉบับหน้า – หลังได้อัตโนมัติ
5. สามารถสแกนเอกสารหรือวัตถุสามมิติโดยการเปิดฝาถ่าย โดยพื้นที่รอบด้านไม่ดำ
6. สามารถสแกนเอกสารในลักษณะต่างๆดังนี้
• Scan to E-mail
• Scan to USB
• Scan to file