JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 1061 ครั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล Toshiba e-studio 3015 AC
คุณสมบัติถ่ายเอกสาร (Copy) Toshiba e-studio 3015AC
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ 4 หัวอ่านชนิดใช้ผงหมึกแห้ง
2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ )
3. หน่วยความจามาตรฐาน (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิส 320 GB
4. ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core Processor)
5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
6. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมฟังก์ชั่นถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)
7. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
8. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ
9. ชุดกลับสาเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)
10. หน้าจอสีสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว LCD แบบ Tablet Style Touch Swipe สะดวกต่อการมองเห็นและสัมผัส
11. รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5 - A3
12. รองรับขนาดกระดาษสา เนาตั้งแต่ A5 – A3 และขนาดใหญ่พิเศษ 305 – 1,200 ม.ม. (BANNER) ความหนาตั้งแต่ 52 – 280 แกรม
13. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 5.9 วินาที (ขาว/ดา) และ 7.8 วินาที (สี)
14. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%
15. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ
16. ระบบเลือกขนาดสาเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)
17.ระบบปรับลดพื้นหลังสา เนา (BACKGROUND ADJUSTMENT)ทำให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก
18. ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสา เนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย
19. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสา เนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)
20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)
21. ระบบพิสูจน์สา เนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจา นวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค
ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย
22. ระบบถ่ายประทับลา ดับเลขหน้าสา เนา วันที่ และเวลา
23. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกา หนดจา กัดปริมาณการใช้งาน
ทั้งสีและขาว/ดา ของแต่ละรหัสได้
24. ระบบตั้งคา สั่งงานที่ใช้ประจา ตั้งได้ถึง 12,060 คา สั่งงาน (TEMPLATE)
25. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODEและระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)
26. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)
27. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO
28. ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสา เนาด้วยมือ (อุปกรณ์เสริม)
คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์ (Network Print)
1. ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดา )
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)
3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, XPS
4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T
5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
6. รองรับระบบปฎิบัติการ(OS) : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
/10.11, UNIX, Linux
7. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
8. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1
9. รองรับการพิมพ์งานขนาดกระดาษพิเศษ 305 x 1200 ม.ม. (BANNER)
10. ระบบคา สั่งในการพิมพ์
• Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสาหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
• Hold Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
• Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กา หนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง
11. สามารถตั้งคา สั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจา ได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)
คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน (Network Scan)
1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดา )
2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi. และสามารถกาหนดระดับความละเอียดได้ เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.
3. ระบบ Preview Scan สามารถดูภาพสแกนบนหน้าจอเครื่องก่อนสแกนจริง
4. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
5. คา สั่งในการสแกน
• Scan to file
• Scan to Email
• Scan to e-Filing
• Scan to URL
• Scan to USB Memory (Flash Drive)
• Scan to Server
หมายเหตุ รูปที่แสดงเป็นรูปที่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมครบชุดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น