JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 587 ครั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล Toshiba e-studio 2510 AC
 คุณสมบัติถ่ายเอกสาร (Copy) Toshiba e-studio 2510AC
1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่น/นาที (A4, ทั้งสีและข/ด)
2. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
3. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 21 วินาที (from power save)
4. หน่วยความจามาตรฐาน (RAM) 2 GB และอาร์ดดิส 320 GB
5. ความเร็วในการประมาณผล 1.33 GHz (Dual Core)
6. ตั้งจานวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999
7. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดครั้งละ 1%
8. รองรับต้นฉบับและสาเนาตั้งแต่ขนาด A5 – A3
 9. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด (250 + 550 แผ่น) พร้อมถาดป้อนด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
10. ระบบถ่ายกลับหน้า-หลังสาเนาอัตโนมัติ (Duplex)
11. ระบบป้อนและกลับต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) สามารถป้อนต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ
12. รองรับขนาดกระดาษสาเนาตั้งแต่ A5 – A3 หนาตั้งแต่ 60 – 209 แกรม
13. หน้าจอสีสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว แบบ Tablet Style Touch Swipe สะดวกต่อการมองเห็นและสัมผัส
14. ระบบเลือกกระดาษสาเนาอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)
15. ระบบปรับความเข้มจางอัตโนมัติ (Auto) และปรับเองตามต้องการได้ถึง 11 ระดับ
16. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (Toner Remain Mode)
17. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสาเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting) ทั้งแบบซ้อนทับและแบบสลับไขว้ 90 องศา
18. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT/PHOTO, TEXT, PHOTO
19. ระบบถ่ายสาเนาบัตรประชาชน (ID Card)
20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)
21. ระบบถ่ายประทับลาดับเลขหน้าสาเนา วันที่ และเวลา
22. ระบบพิสูจน์สาเนา (PROOF COPY) กรณีตั้งถ่ายเอกสารจานวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย
23. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกาหนดจากัดปริมาณการใช้ งานทั้งสีและขาว/ดาของแต่ละรหัสได้
24. ระบบลบขอบเงาดา (Erase Ease)
25. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)  
คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์ (Network Print)
1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดา)
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi. 5 bit / 600 x 1200 dpi. (PostScript)
3. ภาษาที่ใช้ประมวลผลในการพิมพ์ PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL, XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: RJ 45 Ethernet 10/100/1000 Base-T และ USB2.0 Hi-Speed Port
5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4, iPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX for Novell
Environments, EtherTalk for Macintosh Environments
7. รองรับภาษาที่ใช้สิทธิ์ในระบบเครือข่าย SMB, LPR/LPD, IPP (Ver.2.0), w/Authentication, AppleTalk PAP or EtherTalk, Port 9100 (bi-Directional), NetWare P-SERVER LPD w/iPrint, WS Print, FPT
6. รองรับระบบปฎิบัติการ (OS): Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012, 2016 / MacOS x 10.7.4,
10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
7. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
8. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1
 9. ระบบคาสั่งในการพิมพ์
   Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสาหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
   Hold Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
   Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กาหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง
10. สามารถตั้งคาสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจาได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)
คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน (Network Scan)
1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดา)
2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi. และสามารถกาหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400
หรือ 600 dpi.
3. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
4. คาสั่งในการสแกน
 Scan to file
 Scan to Email
 Scan to e-Filing
 Scan to URL
 Scan to USB Memory (Flash Drive)
 Scan to Server
 
หมายเหตุ รูปที่แสดงเป็นรูปที่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมครบชุดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้